ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος μετά τις 15 Σεπτέμβρη 2017

Οι τιμές είναι σε Ευρώ

A. ΠΑΝΙΑ

κατασκευαστής μοντέλο – μέγεθος χρονιά ποσότητα τιμή
- - - - -
 - - -  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 -  -  -  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

 

 

B. ΣΚΑΦΗ

κατασκευαστής μοντέλο
χρονιά κατάσταση* τιμή διαθέσημο από
 -
 -
 -
 -
 -