ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος μετά τις 15 Σεπτέμβρη 2021

Οι τιμές είναι σε Ευρώ

A. ΠΑΝΙΑ

κατασκευαστής μοντέλο – μέγεθος χρονιά ποσότητα τιμή

 

 

B. ΣΚΑΦΗ

κατασκευαστής μοντέλο
χρονιά κατάσταση* τιμή διαθέσημο από