Ασφαλεια

safetyΗ ασφάλεια των πελατών μας είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας για εμάς στο οποίο έχουμε επενδύσει. Για το λόγο αυτό δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα σχετικό με την ασφάλεια των πελατών στα 15 χρόνια λειτουργίας της σχολής.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει προσωπικό το οποίο μεριμνά για την ασφαλή διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων. Δύο μηχανοκίνητα σκάφη είναι πάντοτε διαθέσιμα να εκτελέσουν οποιαδήποτε αποστολή διάσωσης. Ακόμη, η χρήση σωσιβίων είναι υποχρεωτική σε όλες τις προσφερόμενες δραστηριότητες.